Wat doen we?

Passende oplossing zoeken voor de volgende problemen: 
 • Mijn dochter heeft moeite met spelling.
 • Ik ben niet zo goed in lezen.
 • Mijn zoon kent de tafels nog niet.
 • Ik heb moeite met wiskunde en rekenvaardigheden.
 • Mijn dochter heeft problemen met plannen en organiseren.
 • Ik heb dyslexie en ik heb heel veel moeite met de vreemde talen.
 • Mijn kind begrijpt breuken en procenten niet en die moet zij wel kunnen voor de Cito.
 • Mijn zoon heeft leerachterstanden.
 • Heeft mijn dochter dyslexie?
 • Ik ben goed in rekenen, maar verhaaltjessommen lukken niet!
 • Mijn zoon heeft faalangst.
 • Mijn kind wil niet meer naar school!
 • Is er sprake van een p/v-kloof?

Wat wordt er geboden?

 • Technisch/begrijpend lezen voor basisschool en voortgezet onderwijs.
 • Spelling voor taal, Nederlands en vreemde talen.
 • Rekenen, rekenvaardigheden en wiskunde.
 • Training voor eindtoets en eindexamens.
 • Leren leren.
 • Huiswerkbegeleiding.
 • Leerstoornissenonderzoek zoals dyslexie en dyscalculie.
 • Hulp op maat bij leerachterstanden of leerproblemen of leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie en dyspraxie/DCD.
 • Hulp op maat bij gedragsproblemen of stoornissen: ASS, AD(H)D, faalangst enzovoort.
 • Begeleiding en voorlichting op scholen over leerlingen met leer- en/of gedragsstoornissen.
 • Begeleiding van thuiszitters.
Onderzoeken: 
 • WISK (intelligentie)
 • Dyslexie
 • Dyscalculie