Wat doen we?

Passende oplossing zoeken voor de volgende problemen: 
- Mijn dochter heeft moeite met spelling. 
- Ik ben niet zo goed in lezen. 
- Mijn zoon kent de tafels nog niet. 
- Ik heb moeite met wiskunde en rekenvaardigheden. 
- Mijn dochter heeft problemen met plannen en organiseren. 
- Ik heb dyslexie en ik heb heel veel moeite met de vreemde talen. 
- Mijn kind begrijpt breuken en procenten niet en die moet zij wel kunnen voor    de Cito. 
- Mijn zoon heeft leerachterstanden. 
- Heeft mijn dochter dyslexie? 
- Ik ben goed in rekenen, maar verhaaltjessommen lukken niet! 
- Mijn zoon heeft faalangst. 
- Mijn kind wil niet meer naar school! 
- Is er sprake van een p/v-kloof?

Wat wordt er geboden?

- Technisch/begrijpend lezen voor basisschool en voortgezet onderwijs. 
- Spelling voor taal, Nederlands en vreemde talen. 
- Rekenen, rekenvaardigheden en wiskunde. 
- Training voor eindtoets en eindexamens. 
- Leren leren. 
- Huiswerkbegeleiding. 
- Leerstoornissenonderzoek zoals dyslexie en dyscalculie. 
- Hulp op maat bij leerachterstanden of leerproblemen of leerstoornissen
  zoals dyslexie, dyscalculie en dyspraxie/DCD.
- Hulp op maat bij gedragsproblemen of stoornissen: ASS, AD(H)D, faalangst
  enzovoort. 
- Begeleiding en voorlichting op scholen over leerlingen met leer- en/of 
  gedragsstoornissen. 
- Begeleiding van thuiszitters. 

Onderzoeken: 
- WISK (intelligentie) 
- Dyslexie 
- Dyscalculie