Kosten

RT-klas
De kosten zijn voor een half uur 30,00 euro (voor drie kwartier 45,00 euro) inclusief materialen. Het kan bijvoorbeeld betaald worden uit het PGB, ziekenverzekering of ouders moeten het zelf betalen. Kunt u de kosten niet dragen, dan kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Bijzondere Bijstand. De kosten kunnen soms afgetrokken worden van de belasting.
HO-klas
De huiswerk ondersteunde klas is een service van de praktijk. De kosten zijn voor leerlingen die rt volgen 5,50 euro per uur en voor de leerlingen dir geen rt meer volgen 7,45 euro per uur.